Konsultacje Społeczne w Urzędzie Miejskim w Zawierciu

Witamy Państwa na Informatycznej Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  Zachęcamy Państwa do wyrażania swoich opinii w kwestiach dotyczących tematów konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne odbywają się w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Zapraszamy do zapoznania się z >> Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu <<