Konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania

Zarządzenie Nr 1290/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie : ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania szczegóły


szczegóły