Archwium

TematKrótki opisStatusData publikacjiData zakończenia
Konsultacje – stypendia w dziedzinie kultury Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.Archiwalna15:49 16-11-201507:29 25-11-2015
Konsultacje społeczne – dotacje na zadania i inwestycje służące ochronie środowiska Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska.Archiwalna14:50 09-11-201507:28 17-11-2015
Testujemy autobus dla ZKM (2) W ramach środków unijnych miasto Zawiercie planuje zakup nowych, wygodnych i ekologicznych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej. Zapraszamy mieszkańców do oceniania testowanego przez ZKM modelu. Archiwalna11:52 06-11-201508:08 13-11-2015
Konsultacje – odbieranie odpadów komunalnych Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Archiwalna14:52 02-11-201509:04 09-11-2015
Konsultacje – regulamin czystości i porządku Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.Archiwalna14:48 02-11-201509:03 09-11-2015
Konsultacje społeczne - program współpracy z NGOKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.Archiwalna14:44 02-11-201509:31 04-11-2015
Konsultacje społeczne - program współpracy z NGO Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r."Archiwalna13:37 22-10-201507:40 28-10-2015
Konsultacje społeczne - stypendia sportowe Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych w Gminie Zawiercie.Archiwalna09:43 22-10-201507:54 28-10-2015
Konsultacje społeczne - dotacje dla żłobków Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/448/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zawiercie.Archiwalna14:43 20-10-201507:47 27-10-2015
Testujemy autobus dla ZKMW ramach środków unijnych miasto Zawiercie planuje zakup nowych, wygodnych i ekologicznych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej. Zapraszamy mieszkańców do oceniania testowanego przez ZKM modelu. Archiwalna14:29 20-10-201507:57 27-10-2015