Archwium

TematKrótki opisStatusData publikacjiData zakończenia
Konsultacje - ustalenie wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiejKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Zawierciu.Archiwalna14:24 17-05-201710:25 31-05-2017
Konsultacje – kryteria rekrutacji do przedszkoli Konsultacje Społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Archiwalna12:25 20-02-201712:56 27-02-2017
Konsultacje – kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Archiwalna12:20 20-02-201712:55 27-02-2017
Konsultacje społeczne - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowychKonsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaArchiwalna12:54 20-01-201709:29 25-01-2017
Zagospodarowanie ściany MOPS – konsultacje Konsultacje dotyczące zagospodarowania ściany budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Konsultacje trwają do wtorku, 24 stycznia br.Archiwalna11:17 18-01-201709:31 25-01-2017
Konsultacje społeczne - ochrona środowiskaKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiskaArchiwalna11:04 17-01-201708:19 23-01-2017
Konsultacje społeczneKonsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/28/15 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2015 r.Archiwalna14:40 05-01-201709:10 13-01-2017
Konsultacje społeczneKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Zawiercie na lata 2017 - 2021Archiwalna14:48 04-11-201607:07 15-11-2016
Program współpracy Gminy Zawiercie z NGOKonsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.Archiwalna08:18 06-10-201610:06 17-10-2016
Konsultacje dot. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020 Mając na celu zachowanie zasady partycypacji społecznej w poniżej zaprezentowano do wglądu projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020. Zdecydowana większość propozycji zadań została wypracowana w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją. Zachęcamy do zapoznania się z efektami dotychczasowych prac oraz do wnoszenia ewentualnych uwag. Archiwalna09:39 02-09-201609:33 13-09-2016