Archwium

TematKrótki opisStatusData publikacjiData zakończenia
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.Zarządzenie Nr 1304/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.Archiwalna13:00 25-10-201712:00 30-10-2017
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZarządzenie Nr 1294/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiArchiwalna08:38 16-10-201709:09 18-10-2017
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawaniaZarządzenie Nr 1290/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie : ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania szczegółyArchiwalna13:06 12-10-201709:09 18-10-2017
Kosnsultacje społeczne w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiKosnsultacje społeczne w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Archiwalna14:12 13-09-201713:21 26-09-2017
Zarządzenie Nr 1260/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Franciszka Zubrzyckiego położonej w Zawierciu - osiedle CentrumZarządzenie Nr 1260/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Franciszka Zubrzyckiego położonej w Zawierciu - osiedle CentrumArchiwalna13:48 11-09-201713:22 26-09-2017
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ZawiercieKonsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ZawiercieArchiwalna13:35 11-09-201713:21 26-09-2017
Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w ZawierciuZarządzenie Nr 1180/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w ZawierciuArchiwalna15:39 03-07-201707:50 07-07-2017
Konsultacje uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Malinowa w ZawierciuZarządzenie Nr 1147/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Malinowa w Zawierciu Archiwalna13:30 12-06-201710:10 26-06-2017
Konsultacje uchwały w sprawie zasad stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiejZarządzenie Nr 1150/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w ZawierciuArchiwalna15:01 08-06-201707:59 14-06-2017
Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiejZarządzenie Nr 1149/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w ZawierciuArchiwalna14:56 08-06-201707:57 14-06-2017