Kosnsultacje społeczne w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kosnsultacje społeczne w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Szczegóły konsultacji można znaleźć tutaj