Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie


Konsultacje potrwają w dniach 11 do 13 września 2017 r. Szczegóły konsultowanej uchwały można zobaczyć tutaj