Aktualności

Ostatnie konsultacje

12-08-2016

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020

konsultacje dotyczą opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014 - 2020.