Aktualności

Ostatnie konsultacje

20-02-2017

Konsultacje – kryteria rekrutacji do przedszkoli

Konsultacje Społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

20-02-2017

Konsultacje – kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.