Aktualności

Ostatnie konsultacje

17-01-2017

Konsultacje społeczne - ochrona środowiska

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska